woensdag 22 mei 2013

De Voltooiïng der Parochiekerk 1925

De architect van de Kerk in Noordwijk, de heer Nic. Molenaar SR. heeft bereidwillig de inlichtingen verstrekt en de tekening die betrekking heeft op de voltooiïng der Parochiekerk te Noordwijk Binnen schrijft de Leidsche Courant van 7 september 1925.